WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


1.09.2011 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

t_rozp1.jpg  t_rozp2.jpg  t_rozp3.jpg  t_rozp4.jpg

Pierwszego września witaliśmy nowy rok szkolny. W strojach galowych wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do kościoła na Mszę św.

Po Mszy w szkole Pani dyrektor Maria Sopel powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Szczególnie gorące słowa skierowane zostały do uczniów klasy pierwszej i zerówki. Następnie przedstawiła skład rady pedagogicznej oraz wychowawców klas.

W inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego brali również udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły przedszkolaki z ośrodków unijnych. 

Po części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.


3.09.2011 - Uroczystość 100-lecia szkoły

t_tab01.jpg  t_tab02.jpg  t_tab03.jpg  t_tab04.jpg  t_tab05.jpg  t_tab06.jpg  t_tab07.jpg  t_tab08.jpg  t_tab09.jpg  t_tab10.jpg  t_tab11.jpg  t_tab12.jpg  t_tab13.jpg  t_tab14.jpg  t_tab15.jpg  t_tab16.jpg  t_tab17.jpg

            Dnia 3-go września 2011 r. odbyła się uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce. Jubileusz 100-lecia miał charakter niezwykle podniosły i historyczny, łączył w sobie już zapisaną kartę ponad 100-letnich wydarzeń Szkoły, ale był także symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień. Pani dyrektor Maria Sopel powiedziała, że jubileusz jest okazją by ocalić od zapomnienia cząstkę historii szkoły, cząstkę siebie i jest okazją by połączyć różne pokolenia tworzące obraz szkoły, docenić dorobek nauczycieli i uczniów, ponieważ przeszłością budujemy przyszłość.

Ceremonię uroczystości rozpoczęła Pani dyrektor Maria Sopel od powitania gości, następnie zaprosiła Wójta Gminy, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, byłego dyrektora szkoły, przedstawicieli władz lokalnych: sołtysa i radnych wsi, delegację nauczycieli, rodziców i uczniów do odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Po odsłonięciu  tablicy proboszcz parafii Żurawiczki dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez mieszkańców Maćkówki i Państwa Lalowiczów. Po poświęceniu Pani dyrektor zaprosiła wszystkich gości do oglądania szkoły.

Kolejnym punktem programu była Msza św. W Kościele parafialnym w Żurawiczkach. W kościele dziękowaliśmy Panu Bogu za dar szkoły i nauki oraz prosiliśmy o potrzebne łaski i błogosławieństwo na następne lata dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

We Mszy św. uczestniczyli księża rodacy : ks. Józef Nowak, ks. Antoni Obłoza, ks. Mariusz Telega, który wygłosił kazanie, nasz katecheta o. Paweł Strąkowski oraz o. Nikodem Sobczyński proboszcz naszej parafii, który był głównym celebrantem Mszy św.

Po Mszy  w paradnym korowodzie na czele z orkiestrą strażacką udaliśmy się pod grzybek obok remizy OSP w Maćkówce. Tam Pani dyrektor Maria Sopel przedstawiła historię szkoły i oświaty w Maćkówce, następnie głos zabrał Wójt Gminy Zarzecze Pan Wiesław Kubicki, Pani Alina Pieniążek z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Izydor Pieniążek były nauczyciel i przewodniczący Rady Gminy oraz były długoletni dyrektor szkoły Pan Józef Pilch.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wystąpili uczniowie z programem artystycznym pt. „Awantura o Królową Jadwigę”, kolejnym punktem części artystycznej był koncert w wykonaniu orkiestry strażackiej i zespołów śpiewaczych z Maćkówki i Kisielowa, które przybliżyły nam piosenki ze szkolnej ławy.

Następnie Pani dyrektor Maria Sopel podziękowała wszystkim za przybycie na uroczystość, organizatorom za wielki wysiłek włożony w jej przygotowanie oraz skierowała słowa do wszystkich „Żyjmy pięknie i mądrze, by Ci którzy przyjdą tu po nas mogli być z nas dumni, widząc , że godnie reprezentowaliśmy imię tej szkoły”.

Po głównych uroczystościach dzieci i młodzież mogła korzystać z placu zabaw, zjeżdżalni, trampoliny oraz pokazów iluzjonisty.

Całość uroczystości zamykała wspólna zabawa dla całej społeczności wiejskiej do białego rana.


Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter

 

               Od września 2011r. uczniowie klasy I rozpoczęli działalność w Świerszczykowym Klubie Pożeraczy Liter. Celem tego projektu jest promowanie czytelnictwa. Pierwszym zadaniem pracy klubu było stworzenie przez dzieci Klubowej Biblioteczki. Każdy z członków przyniósł do szkoły swoje ulubione książki( książki zostaną w szkole do końca roku szkolnego). Uczniowie otrzymali od wychowawcy legitymacje członkowskie klubu, w których należy wpisywać tytuły przeczytanych książek lub czasopism. Za każdą przeczytaną pozycję ( samodzielnie lub przez rodzica) dziecko otrzyma pieczątkę.  Po  przeczytaniu   12  książek  dziecko  otrzyma  znaczek  z  tytułem

,, Nadzwyczajny Pożeracz Liter”. Po przeczytaniu następnych 12 książek uczeń otrzyma znaczek z tytułem ,,Wyjątkowy Pożeracz liter”. Po przeczytaniu kolejnych 12 książek uczeń otrzyma znaczek z napisem ,,Nieustraszony Pożeracz Liter”.

 


20.09.2010 - Spotkanie z policjantem

 

t_lopi1.jpg  t_poli2.jpg  t_poli3.jpg  t_poli4.jpg  t_poli5.jpg

 

            Dnia 20.09.2010r.  odbyło się spotkanie uczniów klas 0 – III z dzielnicowym st. sierż. Michałem Machem. Tematem spotkania była „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Przygotowana na slajdach prezentacja utrwalała wiadomości na ww. temat. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance. Chętnie odpowiadali na pytania policjanta, utrwalając w ten sposób wiadomości dotyczące bezpiecznego zachowania się na drodze, znajomości znaków drogowych , konieczności noszenia znaków odblaskowych itp.

             Kolejne spotkanie odbyło się w klasach IV- V,  którego tematem było „Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową”. Pani policjant st. sierż. Justyna Paluch wraz z dzielnicowym st. sierż. Michałem Machem szczegółowo omawiali zasady poruszania się po drodze rowerem, pokazywali krzyżówki oraz zasady zachowania pierwszeństwa przejazdu.

           Rozmowy przebiegały sprawnie, uczniowie zadawali mnóstwo pytań i udzielali poprawnych odpowiedzi. Pan policjant był pełen podziwu, jak dużą wiedzę dzieci posiadają na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa .

 


 

23.09.2011 - Innowacje ekologiczne – Wycieczka do lasu

 

t_las1.jpg  t_las2.jpg  t_las3.jpg  t_las4.jpg

 

                W ramach innowacji pedagogicznej ekologiczno-zdrowotnej w dniu 23.09.2011r. klasy 0 – III odbyły wycieczkę do lasu.

Celem wycieczki było:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- dostrzeganie piękna jesiennego krajobrazu

- obserwowanie ptaków, zwierząt, ich wyglądu, wydobywanych odgłosów

-ukazanie możliwości aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

                 W tym dniu dopisała nam piękna słoneczna pogoda. Udało nam się zobaczyć małą żabkę, chrząszcza, gąsienicę, chrabąszcza.

W lesie między drzewami rosło mnóstwo różnych grzybów i ciekawych roślin.

                 Wracając do szkoły pamiętaliśmy o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Ten dzień był bardzo fajny, chcieliśmy go jeszcze kiedyś powtórzyć.


27.09.2011 - Akcja „Sprzątanie świata”

 

t_sprzatanie1.jpg  t_sprzatanie2.jpg  t_sprzatanie3.jpg

 

             27 września 2011r. uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Do tej akcji przyłączyło się Nadleśnictwo Kańczuga, które poparło naszą akcję i przekazało na ten cel rękawiczki i worki na śmiecie. 

             Uczniowie z klas IV – VI, zaopatrzone w specjalnie przekazane nam na ten cel worki i rękawiczki, ruszyły do lasu, gdzie udało się uprzątnąć wysypisko śmieci. Wspólnie zebraliśmy około dwudziestu worków nieczystości.

             Akcja, w której wzięliśmy udział uzmysłowiła nam, iż w dużej mierze to od nas zależy czy będziemy mieszkać na czystej planecie, czy też pozwolimy na zniszczenie jej naturalnego środowiska.


3,5.10.2011 - Szkolenie w zakresie obsługi tablicy interaktywnej

 

t_tablica1.jpg  t_tablica2.jpg  t_tablica3.jpg

 

3 i 5 października 2011 roku miało miejsce szkolenie, w którym wzięli udział nauczyciele Szkoły Podstawowej im. świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce. Zajęcia te miały za zadanie przekazać nam wiedzę dotycząca obsługi tablicy interaktywnej oraz wykorzystania jej na lekcjach. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy umiejętności, które wykorzystywać będziemy na wszystkich lekcjach i na każdym poziomie edukacji. Tablica interaktywna okazała się być cenną pomocą w procesie nauczania, a dla uczniów to nowość, która wzbudza chęć rozwijania nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także motywacji do pracy.

 


„Dzień chłopaka” i powitanie czwartoklasistów

 

t_dysk1.jpg  t_dysk2.jpg  t_dysk3.jpg

 

W roku szkolnym 2011/2012 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego, w których udział wzięli uczniowie klas I – VI. Pierwszym przedsięwzięciem, którego realizacją zajęły się władze uczniowskie było zorganizowanie dyskoteki szkolnej połączone z obchodami „Dnia chłopaka” i powitaniem czwartoklasistów. Dla czwartaków uczniowie klas starszych przygotowali ciekawe konkursy mające utwierdzić ich w przekonaniu, iż zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Wszyscy doskonale poradzili sobie z przeszkodami, jakie przed nimi postawiono. Po części konkursowej wszyscy zebrani uczniowie bawili się do godziny 19.00 przy dźwiękach muzyki, a następnie w doskonałych humorach udali się do domów.


17.10.2011 - Dzień Edukacji Narodowej

t_den1.jpg  t_den2.jpg  t_den3.jpg  t_den4.jpg

17 października w Szkole Podstawowej im. świętej Królowej Jadwigi miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez Samorząd uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie odegrali pełną humoru scenkę, która miała za zadanie pokazać jak trudna i pełna poświęcenia jest praca nauczyciela. Odśpiewano także kilka piosenek dla nauczycieli, a po gorących i z serca płynących życzeniach uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły pamiątkowe kartki.

 


21.10.2011- Miś, misiowi, z misiem, misia,

                                      jego święto mamy dzisiaj.”(A. Sowińska)

t_mis1.jpg  t_mis2.jpg  t_mis3.jpg

W piątek 21 października 2011 roku  uczniowie zerówki i klasy pierwszej świętowali Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. Jest to impreza nawiązująca do pięcioletniej tradycji Ogólnopolskich Urodzin Kubusia Puchatka.

   Głównym celem naszego spotkania było głośne czytanie przygód  dwóch misiów Kubusia Puchatka z książki A.A. Milne i Misia Uszatka z serii książeczek Cz. Janczarskiego. Wspólnej lekturze towarzyszyły: konkursy sprawnościowe, wspólna  zabawa  i śpiewanie piosenek o misiach. Każde dziecko przedstawiło swojego misia przyjaciela, opowiedziało jak do niego trafił oraz ciekawe wydarzenie z nim związane. Potem uczniowie wykonali portrety misiów i wspólnie zorganizowaliśmy galerię prac dzieci. Impreza zakończyła się wspólną zabawą z misiami przy nagraniach z magnetofonu.


t_ryce1.jpg  t_ryce2.jpg  t_ryce3.jpg  t_ryce4.jpg


25.10.2011 - Pasowanie na Ucznia Szkoły

t_pasowanie1.jpg  t_pasowanie2.jpg  t_pasowanie3.jpg

            25 października 2011r. uczniowie klasy I przystąpili do uroczystego pasowania na Ucznia Szkoły. W uroczystości wzięli udział pierwszoklasiści ich rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uroczystość tą zakłóciło przybycie złej wróżki, która nie została zaproszona. Urażona tym incydentem zamieniła pierwszaki na żółto- dzioby. Z pomocą przyszły dobre wróżki które zaproponowały pomoc. Przedstawiły dzieciom różne zadania do wykonania. Pierwszaki podjęły wezwanie i przystąpiły do pracy. Śpiewały, tańczyły, deklamowały wiersz, rozwiązywały zagadki, segregowały dary jesieni, rozplątywały skakanki. Po wykonaniu tych zadań  dobra wróżka ściągnęła złe zaklęcie. Żółto- dzioby w mgnieniu oka stały się pierwszoklasistami. Pani dyrektor odetchnęła z ulgą odzyskując swych uczniów i szybko przystąpiła do ślubowania i pasowani dzieci. Po części oficjalnej rodzice zaprosili uczniów klasy I i II na poczęstunek i zabawę przy muzyce.

 


WOJEWÓDZKIE TURNIEJE SPORTOWE DLA UCZNIÓW W WIEKU 5 – 10 LAT

t_zaw1.jpg  t_zaw2.jpg  t_zaw3.jpg  t_zaw4.jpg  t_zaw5.jpg  t_zaw6.jpg  t_zaw7.jpg

W dniach od 26 – 28 .10.2011r. odbywały się Wojewódzkie turnieje sportowe w trzech kategoriach wiekowych (5-6 latki, 6-7 latki, 8-10 latki ). W dniach od 26-28.10.2011r. na Hali Sportowej  w Zarzeczu odbył się Wojewódzki Turniej Sportowy  „ Sport to zdrowie” dla uczniów w wieku 5 – 10 lat  z terenów  wiejskich organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce pod honorowym patronatem  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W turnieju wzięło 152 zawodników (38 drużyn) z województwa podkarpackiego. Każdy Turniej składał się z 10 konkurencji mierzonych na czas. Każda drużyna dzielnie walczyła o zwycięstwo.


II ZJAD JADWIŻAŃSKICH SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

t_zjazd1.jpg  t_zjazd2.jpg  t_zjazd3.jpg  t_zjazd4.jpg  t_zjazd5.jpg  t_zjazd6.jpg  t_zjazd7.jpg

 

W dniu 26.10.2011 r. w Szkole Podstawowej  w Hermanowej odbył się II Zjazd Jadwiżańskich Szkół Podstawowych Województwa Podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowała 3 osobowa drużyna  w składzie: Aleksandra Niemiec, Kinga Szklarz i Kacper Sobala.

Uroczystość zjazdu rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych wraz z orszakiem królewskim, następnie uczniowie ze szkoły w Hermanowej zaprezentowali część artystyczną a życia Królowej Jadwigi.

Po części artystycznej odbył się turniej  wiedzy o życiu Królowej Jadwigi, turniej składał się z 2-części: wiedzowej i sprawnościowej. Nasza drużyna wylosowała pozycję nr 1 i jako pierwsi rozpoczynaliśmy wszystkie konkurencje. Turniej był prowadzony na wysokim poziomie zespoły wyrównane, wszyscy zawodnicy wykazali się dużą wiedzą o swoim patronie.

Nasza drużyna zajęła II miejsce.

                                                             Gratulujemy wysokiego wyniku!!!


Pamiętamy o bliskich, którzy odeszli…

t_cmen1.jpg  t_cmen2.jpg  t_cmen3.jpg

Nasi uczniowie rozumieją potrzebę zachowania pamięci o zmarłych. Jak co roku, w pierwszym tygodniu listopada uczniowie klas 0 – III wraz z wychowawcami odwiedzają cmentarz, modlą się za zmarłych i  zapalają znicze.


7.11.2011 r.-  Zajęcie pokazowe dla rodziców w klasie „0”

t_pok1.jpg  t_pok2.jpg  t_pok3.jpg  t_pok4.jpg

W poniedziałek o godz. 800 w klasie „0” odbyło się zajęcie pokazowe dla rodziców. Zajęcia tego typu są jedną z form współpracy szkoły z rodzicami. Wychowanie jest z pewnością tym skuteczniejsze im mocniej opiera się na współdziałaniu wychowawców, rodziców i opiekunów.

 Podczas zajęcia rodzice zapoznali się ze sposobem pracy nauczyciela z dziećmi, relacjami na drodze nauczyciel- dzieci i odwrotnie, obserwowali w jaki sposób zachowuje się dziecko na tle grupy. W trakcie zajęć edukacyjnych rodzice mogli obserwować swoje dzieci, ocenić poziom ich wiedzy i umiejętności. Zachęcamy więc serdecznie rodziców do współpracy i uczestnictwa w tego typu zajęciach

 


8.11.2011r. - KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE „Czy wiemy jak się zachować ?”

 

We wtorek 08.11.2011 roku uczniowie klas O- III  naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy  i umiejętności na temat  podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym dniu odwiedzili nas policjanci, którzy przeprowadzili krótką pogadankę na temat  bezpiecznego korzystania z dróg. Wszyscy uczniowie mieli możliwość przypomnienia i utrwalenia najważniejszych zagadnień ruchu drogowego, min. - kim jest pieszy?;  - w jakich miejscach przechodzimy przez jezdnię?, a w których jest to zabronione?; oraz najważniejszych znaków drogowych dotyczących pieszych. Również zostały poruszane tematy bezpieczeństwa w szkole i domu.

Dla podsumowania i ewaluacji wiedzy dzieci  odbył się test sprawdzający umiejętności naszych uczniów. Test dotyczył: prawidłowego i bezpiecznego  zachowania na terenie szkoły, w domu, na podwórku i boisku szkolnym oraz  przechodzenia przez jezdnię (chętni uczniowie zademonstrowali sposób bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy), wsiadania i wysiadania z autobusu, ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, zachowania się w samochodzie w czasie jazdy i wysiadania z samochodu. Na koniec spotkania uczniowie przypomnieli jeszcze rady dla rowerzystów:

- zakładaj kask w czasie jazdy!

- na przejściu dla pieszych zejdź z roweru i przeprowadź go na druga stronę ulicy!

- wieczorem załóż odblaski i włącz światła!

W czasie tego spotkania nasi uczniowie nawet ci  najmłodsi wykazali się świetną znajomością przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowego i bezpiecznego zachowania w domu i szkole.

W nagrodę wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski i nagrody ufundowane przez PZU.


11 listopada – Święto Niepodległości

 

t_listopad1.jpg  t_listopad2.jpg  t_listopad3.jpg  t_listopad4.jpg  t_listopad5.jpg  t_listopad6.jpg

            Dnia 10 Listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej w Maćkówce odbyła się uroczysta akademia związana ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły. Uczniowie klasy VI pięknie przygotowali montaż poetycki, złożony z wierszy patriotycznych najwybitniejszych twórców, na tle nastrojowej muzyki Chopina. Wszyscy zgromadzeni odśpiewaliśmy utwór „Pierwsza Brygada”. Recytacje odbyły się na tle pięknej muzyki, a wszyscy uczniowie otrzymali śpiewniki wykonane przez uczniów z samorządu szkolnego i wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

 Uroczystość zakończyliśmy odprowadzeniem sztandaru. 


WOJEWÓDZKI  TURNIEJ EKOLOGICZNY  „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PRZYRODY” DLA KLAS I – III

 

t_ekolo1.jpg  t_ekolo2.jpg  t_ekolo3.jpg  t_ekolo4.jpg  t_ekolo5.jpg

    19 listopada  2011 roku odbył się w naszej szkole  Wojewódzki  Turniej Ekologiczny  „Zostań Przyjacielem Przyrody” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  W  turnieju  uczestniczyło  126 uczniów  klas pierwszych, drugich i  trzecich szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie wypełniali samodzielnie test sprawdzający ich umiejętności ekologiczne oraz prezentowali stroje i piosenki o tematyce ekologicznej. Po zakończeniu  uczestnicy konkursu udali się na poczęstunek i do wspólnej zabawy, a  komisja złożona z przybyłych nauczycieli dokonała sprawdzenia prac i wyłoniła laureatów. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad ochrony przyrody, ekologii oraz  umiejętnościami  zastosowania ich w praktyce.


23.11.2011r. - Andrzejki

 

t_andrzejki1.jpg  t_andrzejki2.jpg  t_andrzejki3.jpg  t_andrzejki4.jpg

 

            23 listopada 2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce wraz z wychowawcami wzięli udział w przygotowanej przez Radę Rodziców dyskotece andrzejkowej. Czas zabawy przy dźwiękach muzyki umilił nam przygotowany przez rodziców poczęstunek. Nie obyło się również bez tradycyjnych andrzejkowych wróżb. Uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego z wielkim przejęciem zajęli się przygotowaniem i przeprowadzeniem wróżb, które mamy nadzieję spełnią się już w najbliższym czasie, bowiem wszystkim, zarówno uczniom jak i nauczycielom przepowiedziały one rok pełen sukcesów.

 


6.12.2011 – „Mikołajki”

 

t_mik1.jpg  t_mik2.jpg  t_mik3.jpg  t_mik4.jpg

 

            Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, w naszej szkole pojawił się szanowny Gość. Dzieci rozpoznały go od razu - to Święty Mikołaj! Powitały Go wierszami i piosenkami, a Święty - wyraźnie wzruszony - w zamian obdarował je prezentami. Za każdy otrzymany  prezent  wszyscy obdarowani musieli wykazać się swoimi umiejętnościami.  W tym roku  Mikołaj  był bardzo łaskawy , bo  odwiedził wszystkich:  i tych grzecznych, i tych niegrzecznych. Na koniec wizyty wszyscy robili zdjęcia z Mikołajem, aby uwiecznić tę wspaniałą chwilę.


8.12.2011 – Iluzjonista w szkole

 

t_mag1.jpg  t_mag2.jpg  t_mag3.jpg

            08 grudnia  2011 roku w naszej szkole odbył się występ iluzjonisty. Magik zaprezentował nam dużo ciekawych i zaskakujących sztuczek z użyciem chust, sznurka, a także piłeczek metalowych, kul i kart. Widzowie mogli czynnie uczestniczyć w pokazie, ponieważ iluzjonista zapraszał do zabawy chętnych uczniów. W czasie pokazów dzieci, które pomagały magikowi otrzymywały kolorowe baloniki. Występ był bardzo interesujący, wszyscy wspaniale bawiliśmy się i pożegnaliśmy iluzjonistę gromkimi brawami.

 


6.12.2011 – Kiermasz świąteczny

 

t_kier1.jpg  t_kier2.jpg  t_kier3.jpg  t_kier4.jpg  t_kier5.jpg

 

W dniach  od 18-22 grudnia 2011 r. w naszej szkole  odbył się Kiermasz  Ozdób Świątecznych. Nauczyciele oraz  uczniowie klas 0-III pod kierunkiem nauczycieli i rodziców  przygotowali własnoręcznie  kartki świąteczne, anioły z masy solnej, świeczniki i stroiki świąteczne oraz wiele innych bardzo oryginalnych ozdób choinkowych wykonanych ręcznie. Różności było, co niemiara. Na kiermaszowym stole znalazły się również słodkie,  pięknie ozdobione pierniczki .  Przez  pięć  dni wychowawczyni zerówki   zajmowała się sprzedażą przygotowanych materiałów. I tym razem społeczność naszej szkoły nie zawiodła. Każdy chciał coś kupić, czy to dla siebie, czy dla swoich bliskich. Dzięki temu sprzedały się prawie wszystkie prace.  Dochód z kiermaszu przekazano na zakup książek do biblioteki szkolnej.


9.12.2011r. -  Przedstawienie ekologiczne „Mały przedszkolak wie, co ekologią się zwie”

t_te1.jpg  t_te2.jpg  t_te3.jpg

 

9 grudnia w naszej szkole dzieci z zerówki  dla swoich kolegów z przedszkola i  klas I- III  wystawiły teatrzyk ekologiczny „Mały przedszkolak wie, co ekologią się zwie”. Spektakl niósł ważne przesłanie: Las to nasze bogactwo, warto dbać o przyrodę, a na pewno nasze lasy będą piękniejsze a my będziemy żyli zdrowiej i bogaciej. W przedstawieniu wykorzystano piosenki: „Ekologia” i „Leśne duszki” oraz naturalne odgłosy lasu. Teatrzyk został przygotowany w ramach zajęć poświęconych realizacji programu edukacji ekologicznej „Przyjaciele przyrody”. Potrzebne do przedstawienia rekwizyty i scenografię dzieci wykonały wspólnie z nauczycielką w szkole.

Po skończonym przedstawieniu przedszkolaki nagrodziły młodszych kolegów  gromkimi brawami.


10.12.2011r. -  Konkurs plastyczny „Miś”

 

t_misek1.jpg  t_misek2.jpg

 

Uczniowie klasy „O” i „I” w nawiązaniu do świętowania imienin pluszowego misia brali udział w konkursie plastycznym „Miś” zorganizowanym przez „Odyseję Dziecięcą” Jolanty Janson w Rzeszowie. Czworo dzieci  z zerówki: Sylwia Podolak, Klaudia Obłoza, Kamil Pelc i Hubert Ostrzywilk otrzymało wyróżnienia za swoje prace.

Wszystkie rysunkowe portrety pluszowych przyjaciół można obejrzeć na stronie internetowej WWW.dzieckowrzeszowie.pl.


17.12.2011r. - WOJEWÓDZKI  KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII

 

t_orto1.jpg  t_orto2.jpg  t_orto3.jpg  t_orto4.jpg  t_orto5.jpg  t_orto6.jpg  t_orto7.jpg  t_orto8.jpg  t_orto9.jpg

    17 grudnia  2011 roku odbył się w naszej szkole  Wojewódzki  Konkurs Ortograficzny „Zostań mistrzem ortografii” pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  W konkursie uczestniczyło  80 uczniów  klas drugich i  trzecich szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Uczniowie wypełniali samodzielnie test sprawdzający ich umiejętności ortograficzne oraz pisali  dyktando pełne ,, pułapek” ortograficznych. Po zakończeniu  uczestnicy konkursu udali się na poczęstunek i do wspólnej zabawy, a  komisja złożona z przybyłych nauczycieli dokonała sprawdzenia prac i wyłoniła laureatów. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

 


19.12.2011r. - Konkurs na ozdoby choinkowe i  kartki świąteczne z hasłem zachęcającym do oszczędzania.

 

t_ozdoby1.jpg  t_ozdoby2.jpg  t_ozdoby3.jpg  t_ozdoby4.jpg

 

            W grudniu w naszej szkole zrobiło się bardzo świątecznie. We wszystkich klasach pojawiły się dekoracje bożonarodzeniowe. Klasy młodsze wzięły udział w konkursie  ozdób i kartek świątecznych, którego celem było kształtowanie wśród dzieci umiejętności plastycznych,  wyrażanie uczuć, przeżyć, emocji towarzyszących  świętom Bożego Narodzenia   oraz przypomnienie – w formie zabawy – idei związanych z oszczędzaniem . Konkurs został zorganizowany 19 grudnia prze Szkolną kasę Oszczędności. Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas 0- III . Uczestnicy konkursu przygotowali  bardzo ciekawe prace, wykonane różnymi technikami. Były to choinki z makaronu, anioły z masy solnej, wiele ozdób choinkowych oraz kartki świąteczne. Wszystkie prace zostały nagrodzone. Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce: Klaudia Kamińska, Marcin Jamroży, Kacper Kocur

II miejsce : Adrian Świętoniowski, Patryk Świętoniowski, Patryk Szular

III miejsce: Roksana Markowska, Michał Obarzanowski, Kacper Gujda, Natalia Pieniążek, Kamil Jędrejko, Martyna Leszczyńska, Sebastian Zazula i Krystian Trojnar

 

Wszyscy zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. 

Fundatorem nagród był PKO Bank Polski.

Po rozdaniu nagród wszystkie prace konkursowe trafiły na kiermasz świąteczny, gdzie cieszyły się dużym powodzeniem.


KIERMASZ  OZDÓB ŚWIATECZNYCH

 

t_ki1.jpg  t_ki2.jpg  t_ki4.jpg  t_ki5.jpg

 

W dniach  od 18-22 grudnia 2011 r. w naszej szkole  odbył się Kiermasz  Ozdób Świątecznych. Nauczyciele oraz  uczniowie klas 0-III pod kierunkiem nauczycieli i rodziców  przygotowali własnoręcznie  kartki świąteczne, anioły z masy solnej, świeczniki i stroiki świąteczne oraz wiele innych bardzo oryginalnych ozdób choinkowych wykonanych ręcznie. Różności było, co niemiara. Na kiermaszowym stole znalazły się również słodkie,  pięknie ozdobione pierniczki .  Przez  pięć  dni wychowawczyni zerówki   zajmowała się sprzedażą przygotowanych materiałów. I tym razem społeczność naszej szkoły nie zawiodła. Każdy chciał coś kupić, czy to dla siebie, czy dla swoich bliskich. Dzięki temu sprzedały się prawie wszystkie prace.  Dochód z kiermaszu w kwocie   324,50 zł przekazano na zakup książek do biblioteki szkolnej.

 


22.12.2011r. – Wigilia szkolna 

t_wigilla1.jpg  t_wigilia2.jpg  t_wigilia3.jpg  t_wigilia4.jpg

 

            Dnia 22. grudnia (czwartek) o godz. 12.30 odbyła się Wigilia Szkolna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem o. Sadoka. Uroczystość rozpoczęło odczytanie Ewangelii o Bożym Narodzeniu, następnie odśpiewano kolędy (Skrzypi wóz, Gdy śliczna Panna, Maleńki Jezu) przeplatane trzecim aktem tegorocznych Jasełek szkolnych. Po śpiewie ostatniej kolędy było poświęcenie i rozdanie opłatków wigilijnych, życzenia Pani Dyrektor i księdza, następnie wzajemne dzielenie się opłatkiem i świąteczne życzenia. Po Akademii udaliśmy się do domów.

 


8.01.2012 – Jasełka

 

t_jaselka1.jpg  t_jaselka2.jpg  t_jaselka3.jpg  t_jaselka4.jpg  t_jaselka5.jpg  t_jaselka6.jpg

 

W kalendarz imprez organizowanych przez naszą szkołę na stałe wpisały się jasełkowe spotkania. Wzorem lat ubiegłych najmłodsi uczniowie z klas 0- III  przygotowali  i przedstawili jasełka dla zaproszonych gości, którzy w gonitwie codziennych spraw zatrzymali się na chwilę, by wspólnie przeżyć czas oczekiwania na przyjście Pana.
      „Jasełka są Bożonarodzeniowym widowiskiem wzorowanym na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Za twórcę tych przedstawień uważa się Franciszka z Asyżu. Teksty jasełkowe były w większości anonimowe. Zakaz jasełek w kościele w XVIII wieku przyczynił się do powstania wędrownego teatrzyku ludowego”.
                  Na tegorocznych jasełkach w Remizie OSP w Maćkówce młodzi aktorzy wykazali się niezwykłą wrażliwością, zyskując wśród widzów wielkie uznanie, czego dowodem były liczne brawa.

 


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

t_wosp1.jpg  t_wosp2.jpg  t_wosp3.jpg

            W dniach 5-6 stycznia 2012 Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce przyłączyło się do zbiórki pieniędzy zorganizowanej przez Centrum Kultury w Zarzeczu na szczytny cel jakim jest wyposażenie centrów onkologii dziecięcej.
Wolontariusze z naszej szkoły  w  tym dniu zbierali wolne datki, darczyńcy z chęcią wrzucali pieniądze do puszek za co w zamian zostali obdarowani serduszkami. 
Dziękujemy Rodzicom i Uczniom za włączenie się do akcji.


6.01.2012 - KONCERT CHARYTATYWNY W ZARZECZU

 

t_koncert1.jpg  t_koncert2.jpg  t_koncert3.jpg  t_koncert4.jpg

 

            Nasi uczniowie w dniu 6 stycznia 2012 roku wzięli udział w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu w ramach koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zespół w składzie: Aleksandra Szymańska, Aleksandra Rygiel, Monika Marek, Zuzanna Pędzibyk, Martyna Kotlińska, Sabina Ratowska i Karol Słomiany zaprezentował trzy pokazy taneczno - wokalne.


13.01.2012 - TEATRZYK „DOKTOR DOLITTE I JEGO ZWIERZĘTA”

 

t_t1.jpg  t_t2.jpg  t_t3.jpg

13 stycznia uczniowie klas 0 – III wybrali się na wycieczkę do Przeworska na przedstawienie teatralne „Doktor Dolitte i jego zwierzęta”.

Ponieważ spektakl miał charakter interaktywny dzieci miały możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami. Przedstawienie wzbogaciły piękne kostiumy i maski przedstawiające zwierzęta afrykańskie. Jak każda bajka i ta miała morał , spektakl miał na celu zachęcenie dzieci do rozmowy z każdym, okazanie ciepłego gestu, a tym bardziej przyjaźni i miłości oraz pokazanie walki dobra ze złem.


14.01.2012 - Gminne Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich

 

t_kgw1.jpg  t_kgw2.jpg  t_kgw3.jpg  t_kgw4.jpg

 

            W  dniu 14.01.2012r. remizie OSP w Maćkówce odbył się Gminny Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich połączony ze spotkaniem opłatkowym. W uroczystości udział wzięły członkinie Kół Gospodyń, Władze lokalne, gminne i powiatowe, a także księża.

        W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej w Maćkówce, którzy wystawili krótkie przedstawienie jasełkowe. Przewodnicząca KGW Elżbieta Kucza oraz Zofia Kałamarz powitały zaproszonych gości. Wójt Gminy Wiesław Kubicki podziękował za współpracę oraz aktywność kobiet w gminie. Starosta powiatu Zbigniew Kiszka oraz proboszcz parafii w Żurawiczkach o. Nikodem złożyli  wszystkim życzenia noworoczne, następnie zadzielono się opłatkiem i nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd . Przy dźwiękach muzyki oraz suto zastawionych stołach zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.


Dzień Babci i Dziadka

 

t_dbd1.jpg  t_dbd2.jpg  t_dbd3.jpg  t_dbd4.jpg  t_dbd5.jpg

 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły  z utęsknieniem czekali  na najmilszych gości- babcie i dziadków. W tym dniu zaprosili swoje kochane Babcie i Dziadków do Remizy OSP żeby uczcić ich święto.

Mimo dużego mrozu zaproszeni goście nas nie zawiedli i licznie przybyli na uroczystość. Najpierw pani  dyrektor przywitała wszystkich zebranych gości i złożyła im serdeczne życzenia. Wszyscy bardzo przeżywali wystąpienie, bo każdy chciał jak najpiękniej powiedzieć wierszyk dla swojej Babci i swojego Dziadka. Po występie wnuki wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i wspólnie zasiedli do stołu. Przygotowane przez  rodziców ciasta były jak zwykle pyszne ! Był to przepiękny dzień dla  wszystkich - było dużo radości, śmiechu, zabawy i przepięknych chwil nie tylko dla babć i dziadków.

Dziękujemy Wam Dziadkowie i drogie Babcie za udział w tej tak ważnej uroczystości. Mamy nadzieję, że odwiedzicie nas znowu za rok.

 


30.01 – 3.02.2012 – Zimowisko

t_zimowisko01.jpg  t_zimowisko02.jpg  t_zimowisko03.jpg  t_zimowisko04.jpg  t_zimowisko05.jpg  t_zimowisko06.jpg  t_zimowisko07.jpg  t_zimowisko08.jpg  t_zimowisko09.jpg  t_zimowisko10.jpg  t_zimowisko11.jpg  t_zimowisko12.jpg  t_zimowisko13.jpg

            By zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz by zagospodarować ich wolny czas w okresie ferii zimowych Szkoła nasza wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Maćkówce wraz z GOPS w Zarzeczu przygotowało zimowisko, w którym wzięło 38 uczniów ze szkoły w Maćkówce z klas 0-VI . W ramach pobytu na zimowisku uczniowie wzięli udział w wycieczce do kina Helios w Rzeszowie na film 3D pt.” Kot w butach” oraz kuligu do Radawy, gdzie po powrocie z przejażdżki czekało rozpalone ognisko z gorącą herbatą i piekącymi się kiełbaskami.  W  pozostałych dniach uczniowie brali udział w konkursach sportowych, piosenki, w tańcach, grali w gry planszowe oraz dla tych którzy nie mają komputerów odbywały się zajęcia w pracowni komputerowej.


14.02.2012r. – Szkolne Walentynki

 

t_wal1.jpg  t_wal2.jpg

 

            14 lutego jest to dzień Świętego Walentego. Od paru lat w naszej szkole działa poczta walentynkowa. Można wysyłać kartki dla bliskich nam osób i nie tylko. W tym dniu w szkole panował miły nastrój.  Każdy chodził uśmiechnięty. Kartek do poczty walentynkowej wpłynęło mnóstwo. Listonosz walentynkowy miał sporo pracy . 

 


20- 24.02. 2012r. „Czyste powietrze wokół nas”

 

t_czyste1.jpg  t_czyste2.jpg

 

Pod takim hasłem realizowany jest program profilaktyczny w oddziale przedszkolnym  pod patronatem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przeworsku.
     Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

 


25.02.2012 – Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

 

t_zapo1.jpg  t_zapo2.jpg  t_zapo3.jpg  t_zapo4.jpg

 

            W  Pałacu w Zarzeczu odbyło się spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęło 498 prac z 97 szkół z 18 powiatów. W spotkaniu uczestniczyła m.in. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży Teresa Tiszbierek. Z terenu gminy Zarzecze wpłynęło 113 prac.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica klasy VI – Aleksandra Niemiec.


7.03.2012 – Akademia z okazji Dnia Kobiet

 

t_dk1.jpg  t_dk2.jpg  t_dk3.jpg  t_dk4.jpg  t_dk5.jpg  t_dk6.jpg  t_dk7.jpg  t_dk8.jpg

 

            7 marca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swymi wychowawczyniami zgromadzili się na sali gimnastycznej, by podziwiać występy kolegów -  aktorów . Dla swoich koleżanek oraz pań pracujących w szkole przygotowali oni apel. Oglądaliśmy miedzy innymi scenkę z życia codziennego kobiety oraz  pokaz mody.  Na zakończenie wszystkim paniom i koleżankom chłopcy z samorządu złożyli życzenia. Dzień Kobiet w naszej szkole był naprawdę udany.


21.03.2012r. – Pożegnanie zimy

t_wiosna1.jpg  t_wiosna2.jpg  t_wiosna3.jpg  t_wiosna4.jpg

 

21 marca dzieci z klas młodszych naszej szkoły wraz z nauczycielkami postanowiły przywitać Panią Wiosnę, żegnając się tym samym z mroźną zimą. Już od samego rana dzieci przygotowywały w szkole kolorowe kukiełki.

Powitanie Wiosny to zwyczaj, który co roku kultywujemy, i w pierwszym   dniu kalendarzowej wiosny, palimy słomiane chochoły – symbole zimy.

                      Przy głośnych okrzykach: Marzanno, Marzanno Ty zimowa Panno w ogień Cię wrzucamy, bo wiosnę witamy! dzieci pożegnały zimę. W tym roku przejmujący chłód uniemożliwił nam zabawy na świeżym powietrzu, więc  wróciliśmy  do szkoły, gdzie odbyły się liczne  konkursy. Zabawy było co niemiara!

 


22.03.2012 - TEST KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW

            We wtorek 22 marca 2012 roku uczniowie klasy trzeciej  naszej szkoły przystąpili do testu kompetencji przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W  ten ważny dzień nasi trzecioklasiści przybyli do szkoły  w strojach galowych. Podczas testu została  sprawdzana wiedza i umiejętności uczniów, które zdobyli w czasie  trzech lat nauki. Dla naszych trzecioklasistów to pierwszy sprawdzian przygotowany na poziomie centralnym.
Najpierw przez 40 minut uczniowie  rozwiązywali polecenia z języka polskiego, które sprawdzały m.in. jak uczniowie radzą sobie z czytaniem , przetwarzaniem tekstu oraz tworzeniem pisemnej wypowiedzi. Potem, po 15 minutowej przerwie, zasiedli  do zadań z matematyki. Na ich rozwiązanie również mieli 40 minut.

 Z niecierpliwością czekamy na wyniki.


3.04.2012r. – Sprawdzian uczniów klasy VI

 

t_spraw1.jpg  t_spraw2.jpg  t_spraw3.jpg


4.04.2012r. – Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych

 

t_wiel1.jpg  t_wiel2.jpg  t_wiel4.jpg  t_wiel5.jpg

 

            Dnia 4. kwietnia miała miejsce w Szkole Akademia Wielkanocna. Wykonawcami byli: Patryk Granda, Mateusz Hajczewski, Łukasz Partyka i Jan Wilk. Uczniowie przybliżyli niektóre świąteczne tradycje i zwyczaje, genezę i znaczenie wielkanocnych pisanek oraz Smigusa-dyngusa. Chór złożony z niektórych uczniów kl. IV – VI wykonał także pieśni oazowe wielkopostne i wielkanocne: "Quo vadis", "Niosę swój ludzki los", "Matko, która nas znasz" oraz "Dzięki za Twój krzyż". Na zakończenie Pani Dyrektor oraz o. katecheta złożyli życzenia świąteczne gronu pedagogicznemu oraz uczniom, obecnym na Akademii.


Pierwsza pomoc

 

t_pomoc1.jpg  t_pomoc2.jpg  t_pomoc3.jpg  t_pomoc4.jpg  t_pomoc5.jpg


Szkolna dyskoteka

 

t_dyskotek1.jpg  t_dyskotek2.jpg  t_dyskotek3.jpg  t_dyskotek4.jpg


23.04.2012 - Dzień Ziemi

 

t_ekolog1.jpg  t_ekolog2.jpg  t_ekolog3.jpg  t_ekolog4.jpg  t_ekolog5.jpg  t_ekolog6.jpg

 

            23 kwietnia odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi przygotowana przez uczniów klasy IV, V i VI. Uczennica klasy VI – Aleksandra Niemiec przedstawiła ideę tego szczególnego dnia.

Apel rozpoczęliśmy od piosenki pt: Ziemia – wyspa zielona w wykonaniu uczennic z  klasy V  - Klaudii Nykiel, Justyny Dyrkacz i Marzeny Hajczewskiej. O tym jak niewłaściwie zachowujemy się wobec przyrody opowiedzieli nam Karol i Kacper z klasy IV.

Następnie odbyło się przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy czwartej promujące segregację śmieci. Kolejnym punktem programu był pokaz mody ekologicznej. Modelki prezentowały bardzo atrakcyjne i ciekawe stroje wykonane z różnych surowców wtórnych.

Na zakończenie uczennice klasy V wykonały piosenkę pt: Planeta Ziemia.

 


3.05.2012r.

t_3maj1.jpg  t_3maj2.jpg  t_3maj3.jpg  t_3maj4.jpg  t_3maj5.jpg  t_3maj6.jpg  t_3maj7.jpg  t_3maj8.jpg  t_3maj9.jpg


7.05.2012r.

t_3maja1.jpg  t_3maja2.jpg  t_3maja3.jpg  t_3maja4.jpg  t_3maja5.jpg


t_ag1.jpg  t_ag2.jpg  t_ag3.jpg


SPORTOWY PIKNIK RODZINNY

 

t_mecz1.jpg  t_mecz2.jpg  t_mecz3.jpg  t_mecz4.jpg  t_mecz5.jpg  t_mecz6.jpg  t_festyn01.jpg  t_festyn02.jpg  t_festyn03.jpg  t_festyn04.jpg  t_festyn05.jpg  t_festyn06.jpg  t_festyn07.jpg  t_festyn08.jpg  t_festyn09.jpg  t_festyn10.jpg  t_festyn11.jpg  t_festyn12.jpg  t_festyn13.jpg  t_festyn14.jpg  t_festyn15.jpg  t_festyn16.jpg  t_festyn17.jpg  t_festyn18.jpg  t_festyn19.jpg


12.06.2012r. - DZIEŃ PARTONA SZKOŁY

 

t_patron1.jpg  t_patron2.jpg  t_patron3.jpg  t_patron4.jpg  t_patron5.jpg  t_patron6.jpg  t_patron7.jpg

 

We wtorek 12 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Świętej Królowej Jadwigi.

            Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Żurawiczkach, którą odprawił nasz katecheta – o. Sadok. We mszy uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, a także poczet sztandarowy reprezentujący naszą szkołę.

            Po mszy, w uroczystym pochodzie, przeszliśmy do budynku szkoły, gdzie najpierw odbył się apel upamiętniający postać świętej Królowej Jadwigi i jej zasługi dla państwa polskiego, a następnie pokaz walki i sztuki rycerskiej, przygotowany przez artystów, którzy akurat w ten ważny dzień odwiedzili naszą szkołę.

            Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie wspólnie pracowali nad przygotowaniem plakatów i prac plastycznych związanych z życiem patronki naszej szkoły.

            Dzień Patrona Szkoły Podstawowej zakończył się poczęstunkiem. Rada Rodziców przygotowała na tę okazję coś specjalnego – kiełbaski z grilla. Około godziny 13 wszyscy rozeszli się do domów.

 


strona główna