t_DSCN1200.jpg   Możemy wypływać na głębokie wody…

W okresie od marca do listopada 2018r. projekt nauki pływania został pomyślnie ukończony przez 195 uczniów z klas I – III z terenu Gminy Zarzecze.

Całkowity koszt realizacji projektu z Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2018 wyniósł 46920 zł, w tym środki budżetu Gminy 10900 zł dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 32400,00 zł oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce 3620 zł. Zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauki pływania przeprowadzone były na krytej pływalni MOSiR w Jarosławiu dla uczniów klas I – III z terenu Gminy Zarzecze. W Programie Nauki Pływania uczestniczyły Szkoły Podstawowe: w Maćkówce, w Siennowie, w Rożniatowie, w Pełnatyczach, w Żurawiczkach oraz Zespół Szkół w Zarzeczu.

Projekt ten stworzył szansę dla rozwoju umiejętności pływania. Uczestnicy mieli możliwość pływania pod okiem instruktorów, podniesienia sprawności fizycznej, podniesienia świadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk w czasie wakacji. Zajęcia w 15 osobowych grupach prowadzone przez instruktorów nauki pływania wpłynęły na kształtowanie postaw integracyjnych wśród uczniów i nauczycieli. Zdaniem młodych uczestników lekcje nauki pływania uświadomiły im zagrożenia jakie mogą występować na obiektach nie strzeżonych. Młodzi beneficjenci projektu są bardzo zadowoleni i chętnie chcieliby uczestniczyć na wyższym etapie nauki pływania następnym roku szkolnym.

Zdaniem instruktorów jest duży potencjał wśród uczniów klas I- III do tego, aby wystąpili w zawodach pływackich. Dlatego też szkołom zależy na kontynuacji Programu na wyższym poziomie w kolejnym etapie pływania.

Koordynator projektu

Maria Sopel

Program Powszechnej Nauki Pływania

„Umiem Pływać" 

            Od marca br. w naszej szkole jest realizowany program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu finansowym Ministra  Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Zarzecze. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Jarosławiu. Polegają przede wszystkim na nauce pływania i opanowaniu podstawowych czynności w wodzie, wykonywaniu prostych skoków do wody, umiejętności nurkowania, czy poznania podstaw stylów pływackich.
             Sporo radości dostarczały uczestnikom projektu również gry i zabawy
 w części rekreacyjnej pływalni z wykorzystaniem podstawowych elementów zdobytych podczas nauki pływania.

·         Na basenie jest super.

·         Jest zjeżdżalnia.

·         Mamy fajnego pana od nauki pływania.

·           Mamy też fajną panią od nauki pływania.

·         Są też „wiry”. Dobrze, że jest ratownik, bo czasami musi nas z nich wyciągać.

·         Cieszę się, że uczę się pływać.

·         Miło jest spędzać czas na basenie.

·         Cieszę się że mogę brać udział w tym projekcie.

Tak na temat uczestnictwa w zajęciach wypowiadają się uczniowie biorący udział w projekcie. Widać, że projekt cieszy się zainteresowaniem i powodzeniem wśród uczniów.

t_DSCN9968.jpg

Konkurs na dofinansowanie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” rozstrzygnięty!

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać"

Ruszył Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać"

 

t_DSCN9817.jpg

Projekt „Umiem pływać” już na półmetku.

 

            30 maja 2018 r. zakończył się I etap projektu Nauki Pływania dla uczniów klas II-III szkół podstawowych z terenu Gminy Zarzecze, sfinansowanego ze środków Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu Ministra Sportu i Turystyki, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce oraz ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Gminy Zarzecze. Realizacja projektu odbywała się od 6 marca do 30 maja 2018 r., a wzięło w nim udział 120 uczniów klas II – III.

            Głównym założeniem projektu był systematyczny i powszechny udział dzieci w pozaszkolnych i pozalekcyjnych formach zajęć sportowych z zakresu nauki pływania, a głównymi jego celami było:

·         upowszechnienie tego rodzaju aktywności fizycznej,

·         nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności w zakresie pływania,

·         profilaktyka, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz nadwagi
 i otyłości.

 

Zajęcia nauki pływania odbywały się na krytej pływalni MOSiR
w Jarosławiu i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów
i ratowników. W ramach jednego wyjazdu na pływalnię realizowane było
2 godziny (lekcyjne) zajęć z zakresu nauki pływania pod kontrolą opiekunów
i ratownika.

W ramach realizacji projektu 15 uczniów klas II – III naszej szkoły pobierało lekcje nauki pływania. Od września 2018 r. rusza kolejny etap projektu, uczniów naszej szkoły.

Nie od dziś wiadomo, że pływanie i ćwiczenia w wodzie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy, walki z otyłością i nadwagą, dlatego tak ważnej jest angażowanie dzieci i stwarzanie im możliwości oraz warunków do rozwijania sprawności fizycznej poprzez organizowanie zajęć na pływalni. Taka forma spędzania wolnego czasu, jak pokazuje doświadczenie, cieszy się również wśród samych uczniów ogromną popularnością i zainteresowaniem.

 

Koordynator Maria Sopel

t_DSCN0530.jpg

Ruszył projekt nauki pływania „Umiem pływać”.

 

            12 września 2018 r. ruszył II etap projektu Nauki Pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Zarzecze, sfinansowanego ze środków Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu Ministra Sportu i Turystyki, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Maćkówce oraz ze środków Funduszu Zajęć Sportowych Gminy Zarzecze. Realizacja projektu odbywała się od 12 września do 30 listopada 2018 r., i bierze w nim udział 60 uczniów klas I – III.

            Głównym założeniem projektu był systematyczny i powszechny udział dzieci w pozaszkolnych i pozalekcyjnych formach zajęć sportowych z zakresu nauki pływania, a głównymi jego celami było:

 

Zajęcia nauki pływania odbywają się na krytej pływalni MOSiR
w Jarosławiu i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów
i ratowników. W ramach jednego wyjazdu na pływalnię realizowane było
2 godziny (lekcyjne) zajęć z zakresu nauki pływania pod kontrolą opiekunów
i ratownika.

W ramach realizacji projektu 15 uczniów klas I – III naszej szkoły pobierało lekcje nauki pływania.

Nie od dziś wiadomo, że pływanie i ćwiczenia w wodzie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy, walki z otyłością i nadwagą, dlatego tak ważnej jest angażowanie dzieci i stwarzanie im możliwości oraz warunków do rozwijania sprawności fizycznej poprzez organizowanie zajęć na pływalni. Taka forma spędzania wolnego czasu, jak pokazuje doświadczenie, cieszy się również wśród samych uczniów ogromną popularnością i zainteresowaniem.

 

                                                               Koordynator Maria Sopel