ŚWIETLICA SZKOLNA      http://www.mackowka123.republika.pl/biblioteka_pliki/image002.gif

Godziny pracy

Poniedziałek    11.40   -   13.20

Wtorek             11.40   -   13.20

Środa                11.40   -   13.20

Czwartek          12.35     14.15 

Piątek               11.40      13.20

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna czynna jest w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 11.30 – 13.30 oraz w czwartek w godzinach 12.30 – 14.30 W tym czasie opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy. Dzieci mają możliwość odrobienia zadania domowego, odpoczynku po nauce, zabawy. Ponadto mogą one brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, ruchowych, sportowych, czytelniczych, umysłowych czy też komputerowych.

Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zabawy z klockami, na których dzieci wykonują ciekawe instalacje przestrzenne. Doskonalą w ten sposób swoje umiejętności manualne oraz rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie przebywający w świetlicy mają również możliwość skorzystania z komputera. Dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie gry edukacyjne. Najmłodsze dzieci lubią prace plastyczne i zabawy tematyczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy i gry sportowe. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

W  roku  szkolnym   2020/2021   świetlica   szkolna   czynna   od  poniedziałku do piątku w  ramach swojej pracy prowadzi działalność pedagogiczno – wychowawczą i opiekuńczą:

zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą;

kształtuje właściwe postawy etyczno-moralne;

przygotowuje dzieci do samodzielności;

kształtuje właściwe postawy i umiejętności niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu;

propaguje zdrowy styl życia;

rozwija kulturę czytelniczą i kształtuje szacunek dla tradycji, historii oraz symboli narodowych.

 

 Świetlica szkolna  to miejsce,  w którym można rozwijać swoje postawy twórcze,  zainteresowania czytelnicze, gdzie nie ma systemu klasowo – lekcyjnego oni ocen.

       Uczniowie mogą brać udział w różnorodnych konkursach i odrabiać prace domowe.

Świetlica tematyka:

Świetlica – tematyka zajęć na dni 21-22 grudnia

Tradycje Bożego Narodzenia
https://www.youtube.com/watch?v=euJxIwVvVl0

https://www.youtube.com/watch?v=b5Uu5TcYwpo

polskie piosenki świąteczne
https://www.youtube.com/watch?v=3pm3Gi6LR0I

polskie kolędy świąteczne
https://www.youtube.com/watch?v=DPO_5fsavtk

https://www.youtube.com/watch?v=7QmO7RSnn0c

                                        
                                                    Opracował: Jacek Gujda