Procedury

PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zasad funkcjonowania szkoły i bezpiecznego przebywania w niej uczniów podczas konsultacji przedmiotowych dla klas IV-VIII

PROCEDURY obowiązujące w szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19

PROCEDURA uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, w związku z organizacją konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

 Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/UCZNIA KLAS I-III, w związku z decyzją o posyłaniu ucznia do szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Oświadczenie dla rodzica kl. I-III

Oświadczenie rodzica - dot. konsultacji uczniów kl. IV-VIII

Procedura organizacji konsultacji dla klas IV-VIII od 25.05.2020

Procedury - 8.05.2020 - poprawione-1

Procedury - oświadczenie rodziców - Załącznik nr 1

Procedury 11.05.2020 - oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z dokumentem - Załącznik nr 1

Procedury 11.05.2020 - Zgoda rodzica dot. RODO

Procedury dot. organizacji zajęć w kl.I-III od 25.05.2020r.