KADRA  PEDAGOGICZNA  ROK SZKOLNY 2022/2023

Maria Sopel – Dyrektor szkoły

Agnieszka Ochyra - wych. klasy „0”

Bożena Płonka - wych. klasy I

Bożena Pelc - wych. klasy III

Iwona Węglowska - historia V-VIII, WOS, WDŻ., Doradz. Zawod.

Halina Kiszka -wych. klasy VI-VII, biologia kl.V-VIII, , wych fizyczne kl. IV-VIII

Małgorzata Dyrkacz - wych.kl. VIII. angielski 0-VIII,

Elżbieta Węglowska – wych. klasy IV, język polski w kl. V-VIII

Barbara Zięba –- język polski IV

Małgorzata Sander - geografia V-VIII

Joanna Kubicka – fizyka kl. VII - VIII

Katarzyna Rolska-Michno – chemia VII -VIII

Anna Zawisza – język niemiecki kl. VII – VIII, EDB – w kl. VIII

Jacek Gujda wych fiz kl. I-III, świetlica szk.

Andrzej Wiśnicazaj. komputerowe kl. I, III, edukacja muzyczna kl. I i III, plastyka I-VII,  technika IV-VI, informatyka kl. IV-VIII, muzyka kl. IV - VII

Ks.  Roman Rygiel - religia kl. I, III

Ks. Dariusz Róg - religia w kl.”0”, IV-VIII