KALENDARIUM SZKOŁY  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

 1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

20 września 2022r.

Zebrania z rodzicami

Dyrektor i Wychowawcy

30 września 2022 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

 Wychowawcy  klas

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej ,
Pasowanie na ucznia kl 1.

Wychowawca  klasy  IV-V

Wychowawca  klasy  I

14 października 2022r.

Dzień Papieża Jana Pawła II

 i  imieniny  Królowej Jadwigi

Wychowawcy klas 0 – III

Wychowawcy klas IV-VIII

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

---------------------------------

10 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

 Wychowawca klasy VII - VIII

22-24 listopada 2022r

Spotkania z rodzicami wych. klas

Wychowawca klasy I - VIII

30 listopada 2022 r..

Andrzejki szkolne

Wychowawca klasy IV - VIII

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki szkolne

Wychowawcy klas 0-III

11 grudnia 2022

Wystawianie ocen śródrocznych ołówkiem i poinformowanie rodziców o zagrożeniach

Wszyscy Nauczyciele

22 grudnia 2022 r.

Jasełka szkolne – konkurs kolęd

 Wychowawcy klas 0-III

22 grudnia 2022 r.

Wigilia szkolna - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wychowawcy klas

23 grudnia 2022 r.
– 1 stycznia 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

---------------------------------

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

---------------------------------

Styczeń  2023 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Nauczyciele j. polskiego i wych klas

Do 10  stycznia 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy Nauczyciele

12 stycznia  2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy Nauczyciele

31 stycznia  2023r.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy Nauczyciele

16 -29 stycznia  2023 r.

Ferie zimowe

---------------------------------

1-3 luty 2023

Egzamin próbny kl. VIII

n-le przedm.  J. polski,

matematyka, j. angielski,

10 Luty  2023 r.

Szkolne walentynki

Opiekun  SU

8 marca 2023r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Chłopcy i mężczyźni

Marzec 2023 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy Nauczyciele

23 – 25 marca 2023

Zebrania z rodzicami

Wszyscy Nauczyciele

6 – 11  kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

-----------------------

25-27 kwietnia 2023

Zebranie z rodzicami

Wychowawcy klas 0-VIII

23 -25 maja 2023 r.

Egzaminy końcowe klasy VIII

 Dyrektor  i Nauczyciele

 28 kwietnia 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja– akademia z pełnym ceremoniałem

Wych kl. IV-V

26 maja 2023

Dzień Matki

Wychowawcy klas

29 maja 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych ołówkiem i poinformowanie rodziców o zagrożeniach

Wszyscy Nauczyciele

6 Czerwiec  2023 r.

Dzień patrona szkoły i Dzień dziecka

Wych kl. 0-III i IV – VIII oraz wszyscy nauczyciele

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

---------------------------------

9 czerwca 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno--wychowawczych

 

 

 

 

14 Czerwiec  2023r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy Nauczyciele

19 Czerwiec  2023r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy Nauczyciele

20 Czerwiec  2023 r

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno--wychowawczych

 

22 Czerwiec  2023r.

Dzień ojca

Wszyscy Nauczyciele

22  czerwca  2023 r

Uroczyste pożegnanie klasy III i VIII

Wychowawcy klas

23  czerwca  2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Dyrektor  szkoły  Wszyscy Nauczyciele

30  czerwca  2023 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

Dyrektor  szkoły

Ostatnia  dekada 
sierpnia  2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dyrektor  szkoły

01.09.2023

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/24 z uwzględnieniem rocznicy wybuchu wojny

Dyrektor