Hymn szkoły

 

O królowo święta Jadwigo

Tyś patronka uczących się jest

I my także uczniowie tej szkoły

Za patronkę chcemy Cię mieć.

 

Ref:   

O Jadwigo, piękna królowo

Pokój i mądrość racz zsyłać nam.

Ty do Boga przemów nam słowo

Nasza Jadwigo, święta królowo.

 

Ty w Maćkówce tu w naszej szkole

Bądź patronka i królową nam.

My Cię chwalić swym hymnem będziemy,

Niech usłyszą niebiosa tam.