Informacja  Dyrektora Szkoły w Maćkówce o dowozach

 

Dyrektor szkoły w Maćkówce informuje Rodziców o dowozach i odwozach uczniów do budynku szkoły w Żurawiczkach od 5 września 2023r.

 

dowozy :

- przystanek w Potoku - godz. 7.10

- przystanek pod szkołą w Maćkówce – godz. 7.15

- przystanek PKS – godz. 7.20

- przystanek pod szkołą – godz. 7.30

 

odwozy: o godz. 13.30  i drugi kurs o godz. 15.00

- wyjazd z spod szkoły

- Maćkówka

- Potok

 

W poniedziałki odwozy o godz. 12.30  i drugi kurs o godz. 13.20

 

W piątki odwozy o godz. 11.40  i drugi kurs o godz. 13.20